English
Начало Жури и процес Категории Номинации Регистрация Финалисти Партньори Контакти
Яна Петкова
Яна Петкова е Старши мениджър в KPMG в България и отговаря за консултантските услуги в областта на управление на човешките ресурси и промяната.
От 2000 г. съдейства на организации от частния и публичния сектор в търсене и подбор, обучение и развитие на служителите, и изграждане на политиките и процедурите по управление на хората и оптимизиране на разходите, свързани с тези процеси. Яна ръководи разнообразни проекти, свързани с анализ и актуализиране на съществуващи процедури, измерване резултати от работата, преглед на организационната култура и мотивация, разработване и внедряване на компетентностни модели и на системи за управление на индивидуалното изпълнение на работата.
Яна отговаря за екипа по Управление на човешките ресурси и промяната. Яна е преподавател в Центъра за професионално обучение на KPMG, който е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение.
Преди да се присъедини към екипа на KPMG през 2000 г. е работила за Райфайзенбанк (България) ЕАД и за консултантска компания по управление на човешките ресурси.
Завършила е стопанско управление и администрация в УНСС и Университета на Линкълншир и Хъмбърсайд, Великобритания и има магистърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България. Притежава международна сертификация за Специалист по управление на проекти (PMP).


©2019 bapm.bg. Всички права запазени.