English
Начало Жури и процес Категории Номинации Регистрация Финалисти Партньори Контакти
Цветан Давидков
Цветан Давидков (професор, д.с.н.) е преподавател в Софийския университет “Свети Климент Охридски”, катедра “Стопанско управление”. Академични курсове: основи на управлението, предприемачество, организационно поведение, национални и организационни култури и др. Научни интереси и изследвания: в сферата на предприемачеството, организационната култура, комуникациите. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии.
Специализации: преподаване на управленски знания, бизнескомуникации, предприемачество и малък бизнес, проектно управление, управление на качеството - Великобритания, САЩ, Холандия, Белгия, Германия, Швеция, Ирландия, Чехия, Унгария и др. Участва в обучителни и консултантски проекти.


©2019 bapm.bg. Всички права запазени.