English
Начало Жури и процес Категории Номинации Регистрация Финалисти Партньори Контакти
Таня Стивасарева

Таня Стивасарева е адвокат, мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг”. Завършила е право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и има магистратура по международно и европейско право от Университета в Амстердам, Холандия със специализация по бизнес право. Таня е специалист в областта на трудовото право и консултира клиенти по широк обхват от корпоративни въпроси. Автор е на публикации за свободното движение на хора в рамките на Европейската общност и възрастовата дискриминация в трудовите отношения в България. Таня е член на Комитета по човешки ресурси към КРИБ и негов представител експертната група по законодателни промени към Министерство на труда и социалната политика.©2019 bapm.bg. Всички права запазени.