English
Начало Жури и процес Категории Номинации Регистрация Финалисти Партньори Контакти
Миглена Узунова-Цекова
Миглена Узунова-Цекова има повече от дванадесет години опит в управлението на човешките ресурси. Започва кариерата си през 1997г.от тогавашната банка „Биохим” по международен проект с ABN AMRO Bank, а от 2000г. е Специалист „Подбор на персонал и управление на представянето“ в Дирекция „Управление на човешките ресурси”. Отговаря и за въвеждащото обучение на новопостъпилите служители и вътрешнобанковия бюлетин.
От 2002г. работи в Мобилтел ЕАД. Започва като Началник отдел „Подбор и наемане на персонал”, а от 2007г. е Директор „Човешки ресурси” на телекома. HR-екипът й е многократно отличаван за успешно реализирани проекти в различни функционални области на управлевнието на хора в организацията. Компанията получава признание за инвестициите си в човешкия капитал и ангажираността на служителите си от бизнес форуми, медии, организации с нестопанска цел.
Миглена Узунова-Цекова е завършила магистратура по „Англицистика и американистика” в Софийския университет, а по-късно е специализирала „Масови комуникации”. Има MBA диплома от Erasmus University, Rotterdam, както и допълнителни международни квалификационни курсове в областта на управлението на човешките ресурси.
През 2008г. се сертифицира по мениджмънт програмата на School of Industrial and Labor Relations, Cornell University, USA със специалност „Стратегическо управление на човешките ресурси”.  
От 2009 г. до 2013 г. е член на Управителния съвет на Българската Асоциация за управление на хора. В рамките на мандата си успешно реализира два нови проекта – HR Академия и HR Училище за младши специалисти.


©2019 bapm.bg. Всички права запазени.