English
Начало Жури и процес Категории Номинации Регистрация Финалисти Партньори Контакти
Деяна Костадинова
Деяна Костадинова e секретар по социални политики, младежта и спорта на президента.
Завършила е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 1994 г. След дипломирането си работи като адвокат от Софийска адвокатска колегия.
През 2001 г. при създаването на Държавната агенция за закрила на детето се включва в екипа й като юрисконсулт и началник на отдел „Правен и връзки с обществеността”. По-късно става главен директор на новосъздадената главна дирекция „Контрол по правата на детето” в агенцията.
През 2007 г. е назначена в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за началник на отдел „Законодателство, оценка на риска и нередности” към Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, която е  управляващ орган по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013“.
В периода 2009 – 2011 г. е част от политическия кабинет на министър-председателя като съветник по социална политика. От юни 2011 г. е заместник-министър на труда и социалната политика с ресор политика на пазара на труда, европейски програми и проекти и международна дейност, както и ръководител на управляващия орган на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 
На 28 февруари 2012 г. с указ на президента на Република България е назначена за секретар по социални политики, младежта и спорта на президента. 
Владее английски и руски език.


©2019 bapm.bg. Всички права запазени.