English
Начало Жури и процес Категории Номинации Регистрация Финалисти Партньори Контакти

В момента тече процеса по избор на победителите!
 

Процесът по кандидатстване за награда има няколко фази:


Фаза 1 – Номинации и самономинации

По време на тази фаза ще бъдат събирани номинации за кандидати за награда във всяка категория. Позволени са и самономинации. Номинирането става през сайта на събитието, бутон Номинации.

Срок за номиниране:  31 октомври 2013 г.


Фаза 2 – Кандидатстване за награда

Наш представител ще се свърже с всеки номиниран кандидат, за да уточним дали приема или не номинацията си. Ще му бъдат поискани CV, списък с доказателства, подкрепящи кандидатурата за съответната категория, попълва се и стандартен въпросник. 

Срок за събиране на всички документи от кандидатите във всяка категория:  4 ноември 2013 г.


Фаза 3 – Проучване

Всички кандидатури и документи към тях се предоставят на членовете на журито за разглеждане и обсъждане. При необходимост журито провежда телефонни интервюта с кандидатите, за да се убеди, че общите критерии за категорията са спазени. 

Срок за изпълнение:  5 ноември 2013 г.– 29 ноември 2013 г.


Фаза 4 – Обявяване на финалистите

След като журито избере финалистите за всяка категория, наш представител ще се свърже с тях, за да им поиска допълнителни документи и доказателства. Финалистите се обявяват на сайта на събитието.

Срок за изпълнение:  2 декември 2013 г. – 8 декември 2013 г.


Фаза 5 – Детайлно проучване на финалистите

Журито разглежда събраните допълните документи и доказателства и при необходимост провежда интервюта /телефонни или на живо/ с финалистите. 

Срок за изпълнение – 9 декември 2013 г. – 15 януари 2014 г.


Фаза 6 – Решение на журито

Чрез гласуване журито взема решение за победител във всяка категория.

Срок за изпълнение – 15 януари 2014 г. 

Печелившите се пазят в тайна и се обявяват по време на специалната церемония по връчване на наградите и новогодишно парти на Българска асоциация за управление на хора – януари 2014 г.


 Журито е в състав /по азбучен ред/:

Александър Дурчев Александър Дурчев
CEO на All Channels Communication Group
Доц. Антоанета Христова Доц. Антоанета Христова
Директор на Института за изследване на населението и човека към БАН
Венцислав Савов Венцислав Савов
Бизнес редактор в сп.”Мениджър”
Владимир Петков Владимир Петков
Директор Информационни Технологии (CTO) в АИИ Дейта Процесинг ООД
Деяна Костадинова Деяна Костадинова
Секретар по социални политики, младежта и спорта на президента на Р. България
Добромира Манасиева Добромира Манасиева
Директор Човешки ресурси на VIVACOM
Екатерина Попова Екатерина Попова
Експерт в Националния център за оценка на компетенциите към Българска стопанска камара
Зорница Николова Зорница Николова
Мениджър екип САП Лабс България
Ирена Жотева Ирена Жотева
Управляващ съдружник на HILL International Bulgaria
Миглена Узунова-Цекова  Миглена Узунова-Цекова
Директор „Човешки ресурси” Мобилтел ЕАД
Мила Георгиева Мила Георгиева
Директор ЧР във Финансова Група Банка Пиреос България
Петър Василев Петър Василев
Мениджър Човешки ресурсии администрация в Sensata Technologies
Пламен Вушев Пламен Вушев
Управител на JOBS.BG
Таня Стивасарева Таня Стивасарева
Адвокат, мениджър в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг”.
Цветан Давидков Цветан Давидков
Преподавател в Софийския университет “Свети Климент Охридски”
Яна Петкова Яна Петкова
Старши мениджър в KPMG България


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.