English
Начало Жури и процес Категории Номинации Регистрация Финалисти Партньори Контакти

Финалисти:

Всички финалисти бяха помолени да подготвят кратко резюме на кандидатурите си. Получените резюмета са публикувани срещу името на съответния финалист.


Категория „HR Директор/Мениджър на годината“
/по азбучен ред/

Екатерина Караризова, Директор Човешки ресурси, Шнайдер Електрик България Резюме на кандидатурата ТУК
Зорница Янкова, Мениджър Човешки ресурси, Хюлет Пакард България Резюме на кандидатурата ТУК
Миглена Узунова-Цекова, Директор дирекция „Човешки ресурси“, Mобилтел

Победител: Екатерина Караризова, Директор Човешки ресурси, Шнайдер Електрик България


Категория „HR Изгряваща звезда на годината“
/по азбучен ред/

Анета Младенова-Натова, Мениджър Бизнес развитие, Wyser, Gi Group, OD&M Consulting
Вихра Тонева, Специалист „Вътрешни комуникации“, Мобилтел Резюме на кандидатурата ТУК
Ива Иванова, Мениджър Човешки ресурси, вътрешна комуникация и мотивация, Зеебургер Информатик  Резюме на кандидатурата ТУК
Катя Ройчева, Консултант IT подбор, Пи Еф Джи България

Победител: Вихра Тонева, Специалист „Вътрешни комуникации“, Мобилтел


Категория „Най-ангажиран към УЧР организационен лидер на годината“
/по азбучен ред/

Атанасиос Куцопулос, Главен изпълнителен директор, Банка Пиреос България Резюме на кандидатурата ТУК
Мохамад Реда Баша и Лино Баша, Управители, Евромастер Импорт-Експорт
Христо Тенчев, Главен изпълнителен директор, Екс Ес Софтуер

Победител: Атанасиос Куцопулос, Главен изпълнителен директор, Банка Пиреос България


Категория „Най-добра HR стратегия на МСП“
/по азбучен ред/

Евромастер Импорт-Експорт
Инфраджистикс България Резюме на кандидатурата ТУК

Победител: Инфраджистикс България


Категория „Най-добра HR стратегия за развитие на лидерството в организацията“
/по азбучен ред/

САП Лабс България
УниКредит Булбанк Резюме на кандидатурата ТУК

Победител: УниКредит Булбанк


Категория „Най-добър HR екип“
/по азбучен ред/

Ай Би Ем България Резюме на кандидатурата ТУК
Екс Ес Софтуер
Кока-Кола ХБК България
Кол Пойнт
Мобилтел
САП Лабс България
Хюлет – Пакард Глобъл Деливъри Център България Резюме на кандидатурата ТУК

Победител: САП Лабс България


Категория „Най-добра стратегия за интергриране на образованието в бизнеса“
/по азбучен ред/

Белла България Резюме на кандидатурата ТУК
Екс Ес Софтуер
Изи Асет Мениджмънт
Мобилтел
Овергаз
Хюлет Пакард Глобъл Деливъри Център България Резюме на кандидатурата ТУК
Победител: Екс Ес Софтуер

Резюме на кандидатурата ТУК


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.