English
Начало Жури и процес Категории Номинации Регистрация Финалисти Партньори Контакти

Контакти

 

Българска асоциация за управление на хора /офис/

ул.”Княз Борис І” 49, ап.2

София – 1000

Тел. (02)950 10 90, 950 10 91

Факс: (02) 950 10 92

e-mail: bapm@bapm.bg


Разплащателна сметка:
IBAN BG23BPBI79401055944001
BIC - BPBIBGSF
Юробанк България АД
Клон - София, ул. Съборна 3©2021 bapm.bg. Всички права запазени.